Eiendom, og særlig det juridiske rettsområdet tingsrett, har tradisjonelt sett vært Vierdal Advokatfirmas kjernevirksomhet. Eiendom, og rettigheter i den, har stor betydning for svært mange. En svært høy andel av befolkningen i Norge eier eiendom, og enten du er en privatperson eller en bedrift som eier eller leier eiendom, vil rettighetsforholdene være avgjørende for den verdi og nytte den har for rettighetshaveren. I eiendomssaker er det også som oftest betydelige verdier involvert, med et tilhørende behov for kompetent juridisk bistand.

I tillegg til den tradisjonelle tingsretten, som omhandler rettigheter i eiendom og dens utstrekning, har flere tilgrensende rettsområder som forvaltningsrett og kontraktsrett nær tilknytning til fast eiendom. Vierdal Advokatfirma bistår klienter innen alle forhold som knytter seg til fast eiendom, enten det gjelder tradisjonelle tingsrettsaker, plan- og bygningsrett, kjøp og salg, eller entreprise. Den mer spesialiserte delen av vår kompetanse som gjelder landbruk er omtalt her.

Våre advokaters kompetanse

Vierdal Advokatfirma har spesialiserte advokater innen rettsforhold knyttet til eiendom. Rettsområdet inngår i vår kjernekompetanse, og har fulgt firmaet helt fra våre historiske røtter i Jacob Hidles tingsrettspraksis i Stavanger fra 1936. Særlig innen den landbruksrelaterte delen av rettsområdet har vi spesialkompetanse. Vi er derfor stolte over å være det firmaet i Norge som har vært samarbeidsadvokat for Norges Bondelag lengst. I tillegg til alminnelig rådgivning har firmaet omfattende prosedyreerfaring i eiendomssaker, både for jordskifteretten og de alminnelige domstoler helt opp til Høyesterett.

I tillegg til vår spesialkompetanse på landbruk som er omtalt som eget kompetanseområde, kan vi i Vierdal Advokatfirma bistå med følgende:


Mer om fast eiendom

Lurer du på noe?

Eiendomssaker omhandler ofte store verdier med stor betydning både for privatpersoner og bedrifter. Tidlig juridiske bistand kan avverge eller begrense skadevirkningen av konflikter, og hindre at rettigheter tapes ved juridiske feiltrinn.

Kontakt oss
Tilbake til oversikt