Ved inngåelse og oppløsning av ekteskap og samboerskap, samt ved dødsfall følger en rekke praktiske og formelle oppgaver. Vi bistår både med opprettelse av testamenter, ektepakt, arvefordeling og gjennomføring av skifte. Vi påtar oss også oppdrag som bostyrer i offentlige og private dødsboskifter.

Emner innen arv og skifte hvor vi kan hjelpe deg og dine:

Skifte mellom ektefeller og samboere

Hva har du rett på ved samlivsbrudd og skilsmisse? Ved samboerskap deles verdiene normalt etter eiendomsgrensene. Ved skilsmisse deles verdiene i utgangspunktet likt. Ved opprettelse av ektepakt eller samboerkontrakt kan partene velge mellom flere forskjellige alternativer hva angår formuesfordelingen. Man bør søke advokatbistand ved opprettelse av ektepakt og samboeravtale, både for å besørge at formkravene ivaretas og for at innholdet reflekterer partenes ønsker.

Skifte ved død

Når en person dør, skal normalt avdødes formue fordeles (skiftes) mellom hans eller hennes arvinger. Ofte er det imidlertid behov for bistand ved å avklare formue, selge fast eiendom, avslutte kontoer, selge eiendeler og aksjer, nedbetale gjeld med videre. Etterlater avdøde seg ektefelle, har den gjenlevende ektefellen imidlertid rett til å sitte i uskifte med midler som er felleseie, det vil si beholde felleseiet uskiftet. Samtidig finnes det andre faktorer som spiller inn hva gjelder utbetaling av arv og uskifte, noe vi i Vierdal Advokatfirma kan gi deg juridisk rådgiving rundt og klarhet i.

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.

Tilbake til oversikt