Arv og skifte som rettsområde omfatter blant annet reglene våre om hvem som er arvinger, hvordan arven kan eller må fordeles, rett til uskifte, og regler for skifte av dødsbo, enten arvingene ordner opp selv ved privat skifte, eller med tingrettens hjelp ved et offentlig skifte. Rettsområdet omfatter også det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved skilsmisse, død, eller avtalt skifte av felleseie

Et særtrekk innen arv og skifte er strenge regler for hva som kan bestemmes og avtales, med dertil minst like strenge formkrav for hvordan slike avtaler og bestemmelser skal gis. Selv mindre avvik fra reglene kan medføre store konsekvenser. En ektepakt er for eksempel bare gyldig dersom begge vitnene og begge ektefellene er tilstede samtidig når ektefellene undertegner eller vedkjenner seg sin underskrift. Det vil nok være en lite hyggelig overraskelse under et skillsmisseoppgjør for den ektefellen som trodde at formuen ikke skulle deles, men som finner at ektepakten hans/hennes ikke er gyldig, fordi kravet om samtidighet ikke er oppfylt.  Utgifter til hjelp fra advokat til å få forholdene riktige fra starten av er i denne sammenheng en «billig forsikring».

Våre advokaters kompetanse

Vierdal advokatfirma har lang og omfattende erfaring innen arv og skifte. Våre advokater har jevnlig oppdrag som bostyrere, er rådgiver ved arveplanlegging, utarbeider ektepakter og samboeravtaler, og bistår ved skifteoppgjør når arvefallet eller skilsmissen er et faktum. Vi har også betydelig erfaring med forhandlinger og prosess for domstolene når det oppstår tvister innen rettsområdet. Innen arv og skifte kan våre advokater blant annet bistå med

Hos Vierdal Advokatfirma får du tett oppfølging og høy faglig kompetanse. Vi behandler saken din som om den var vår egen, med en målsetting om bruke vår juridiske og strategiske kompetanse til å alltid løse saken i klientens beste interesse. Din sak er vår sak


Mer om arv og skifte

Lurer du på noe?

Selv mindre feiltrinn i forbindelse med planlegging av arv og skifte kan få store konsekvenser. Har du et generelt spørsmål, eller en konkret sak, anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre advokater for å sikre at dine interesser blir profesjonelt ivaretatt.

Kontakt oss
Tilbake til oversikt