Arbeidsretten regulerer vilkårene for arbeidslivet. Fra et historisk sett uregulert arbeidsliv hvor avtalefriheten stod sterkt, har sosiale hensyn og arbeiderkamp ført til at vi i dag har omfattende reguleringer av forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den sentrale loven på området er naturligvis arbeidsmiljøloven som er i stadig utvikling. I praksis har også tariffavtalene som er fremforhandlet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene stor betydning, med hovedavtalen som den viktigste. Faktisk så stor betydning at vi siden 1916 har hatt en egen særdomstol for tariffavtaler.  I vår etter hvert globaliserte verden har omfattende forflytning av arbeidskraft over landegrensene brakt med seg ytterligere problemstillinger.  Med et omfattende og komplekst regelverk vil det ofte være behov for juridisk bistand av høy kvalitet innen arbeidsretten.

Våre advokaters kompetanse

Vierdal Advokatfirma har lang erfaring med tvisteløsning og rådgivning innen arbeidsrett. Vårt advokatfirma bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere,  ved forhandlinger, prosess for domstolene og ved ren rådgivning.  Erfaringsmessig lønner det seg å søke bistand tidlig i saker innen arbeidsretten, slik at en ikke havner kostbare tvister unødvendig. Vi kan blant annet bistå i forbindelse med:

Hos Vierdal Advokatfirma får du tett oppfølging og høy faglig kompetanse. Vi behandler saken din som om den var vår egen, med en målsetting om å bruke vår juridiske og strategiske kompetanse til å alltid løse saken i klientens beste interesse. Din sak er vår sak.


Mer om arbeidsrett

Lurer du på noe?

Erfaring viser at det lønner seg å søke tidlig juridisk bistand innen arbeidsretten. Dersom du har et generelt spørsmål, eller en konkret sak, anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre advokater for en samtale.

Kontakt oss

Tilbake til oversikt