Advokatene hos Vierdal har bred erfaring med tvisteløsning – forhandlinger og prosedyre, både for forliksråd, de alminnelige domstolene og jordskifteretten.

Bredde i kunnskap og erfaring

Vi bistår klienter både med mekling, voldgift og rettergang i alle instanser. Vi har betydelig kjennskap til å løse tvister i og utenfor rettsapparatet, og våre advokater prosederer jevnlig for ulike domstoler. Vi har advokater med tidligere erfaring fra domstolene, som både dommerfullmektig og saksbehandler. Dette gir en særlig bredde i kjennskapen til prosessen, for å til enhver tid gjøre det som er det beste og mest lønnsomme for klienten.

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.

Tilbake til oversikt