Kontraktsretten omfatter alle avtaler fra kaffekoppen en kjøper i kiosken på hjørnet til store kommersielle kontrakter som bygging av skip og entreprisekontrakter for næringsbygg. De grunnleggende prinsippene som regulerer avtale og kontraktsretten er imidlertid de samme. Disse kontraktsrettslige prinsippene stammer fra rettspraksis, og er i dag ansett som kodifisert (lovfestet) i kjøpsloven av 1988. Reglene i loven er ment å balansere forholdet mellom kjøper og selger, og kan ofte gis generell anvendelse på kontraktsrettens område.

I saker hvor en av partene er forbruker gis forbrukeren noe ekstra beskyttelse i form av egne «forbrukerlover». Forbrukerkjøpsloven er den mest sentrale av disse, men også innenfor håndverkertjenester, boligoppføring, kjøp av eiendom og husleie er forbrukerne gitt et særskilt vern i lov.

Søker man juridisk bistand tidlig i et kontraktsforhold kan en som oftest unngå kostbare tvister senere. Når en tvist er oppstått vil kvalifisert juridisk bistand kunne være avgjørende for å oppnå ønsket resultat, og sikre at potensielle krav ikke går tapt. Er man i en tvist som privatperson vil advokatkostnadene i mange tilfeller være dekket gjennom forsikring, særlig dersom tvisten knytter seg til fast eiendom eller kjøretøy. Typiske tvister som vanligvis dekkes av rettshjelpsforsikringen er tvist om retting, prisavslag, erstatning eller heving på grunn av mangel på bolig eller bil.

Våre advokaters kompetanse

Vierdal Advokatfirma har lang erfaring som rådgiver og tilrettelegger i både mindre og større kontraktsforhold. Særlig har vi erfaring og kompetanse i kontraktsforhold i tilknytning til vår spesialkompetanse innen eiendom og landbruk. Innen kontraktsretten kan våre advokater blant annet bistå med:

Hos Vierdal Advokatfirma får du tett oppfølging og høy faglig kompetanse. Vi behandler saken din som om den var vår egen, med en målsetting om å bruke vår juridiske og strategiske kompetanse til å alltid løse saken i klientens beste interesse. Din sak er vår sak.


Mer om kontraktsrett


Lurer du på noe?

Tidlig juridisk bistand i kontraktsforhold forhindrer unødvendige og kostbare tvister. Står du først i en tvist er advokatbistand å anbefale for å sikre at potensielle krav ikke går tapt. Har du et generelt spørsmål, eller en konkret sak, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Tilbake til oversikt