Under koronapandemien har vi sett en markant økning i netthandelen. Ifølge SSB var netthandelen med kort høyere enn noensinne i 2. kvartal 2021. De fleste salg av varer på nett, fra næringsdrivende til forbruker, reguleres av blant annet angrerettloven. I denne artikkelen vil det gis en oversikt over viktige rettigheter etter angrerettloven, når du kjøper varer på nett.

Angrerett

Angreretten for avtale om kjøp av vare fremgår av angrerettloven § 20. Det stilles ingen vilkår for å bruke angreretten, og du trenger dermed heller ikke gi noen begrunnelse. Det eneste som kreves er at du gir selger melding om at angreretten vil benyttes før angrefristen går ut.

Det gjelder enkelte unntak fra angreretten, blant annet for varer som forringes eller raskt går ut på dato. Man vil imidlertid ikke gå nærmere inn på dette i artikkelen.

Angrefristen

Angrefristen er på 14 dager fra den dagen kjøper fikk varen i fysisk besittelse. Dersom man har bestilt flere varer samlet, men fått disse levert i flere forsendelser, beregnes angrefristen fra den dagen kjøper fikk den siste forsendelsen i fysisk besittelse. Har man bestilt varer bestående av flere partier eller deler, er det den dagen kjøper får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse, som angrefristen beregnes fra.

Det er verdt å merke seg at når fristen skal beregnes, skal man ikke telle med den dagen kjøper fikk varen i fysisk besittelse. Det vil si at dersom man får varen i fysisk besittelse den 1. desember 2021, så utløper angrefristen den 15. desember 2021. Dersom angrefristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Selger har plikt til å gi kjøper informasjon om angreretten og standardisert skjema for bruk av angrerett, samt vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å bruke angrerett. Dersom selger ikke har gitt disse opplysningene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Gir selger imidlertid opplysningene innen de nevnte 12 måneder, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Angrerett

Følgene av at angreretten benyttes

Følgene av at angreretten benyttes er at partens forpliktelser til å oppfylle avtalen bortfaller. Dersom varen er betalt og mottatt, må varen tilbakeleveres og pengene tilbakebetales.

Selgers plikt til tilbakebetaling omfatter alle betalinger fra kjøper, dvs. at også fraktkostnadene for frakten fra selger til kjøper skal tilbakebetales. Har kjøper imidlertid valgt en annen type levering enn standardleveringen som selger tilbød, må kjøper selv dekke tilleggskostnadene.

Kjøper må returnere varen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra han/hun ga melding om at angreretten ville benyttes. Etter angrerettloven er det kjøper som selv må dekke returkostnadene. Dette gjelder imidlertid bare dersom selger har opplyst om at returkostnadene må dekkes av kjøper. Det er for øvrig flere nettsteder som tilbyr fri retur som en ekstra service.

Utvidet returrett/bytterett

Angrerettloven kan ikke fravikes ved avtale til ulempe for en forbruker. Dette betyr at det for eksempel ikke kan avtales at angrefristen skal være 7 dager i stedet for 14 dager. Det er imidlertid ingenting i veien for at nettbutikker tilbyr en utvidet returrett. Flere nettbutikker tilbyr for eksempel 30 dagers bytterett. Om nettbutikken du handler i har en utvidet returrett/bytterett, og hvilke vilkår som i så fall gjelder, vil fremgå av den aktuelle nettbutikkens nettside.

Lurer du på noe?