Kontraktsretten omfatter en rekke forskjellige typer kontrakter, for eksempel samboerkontrakter, leiekontrakter, selskapsrettslige kontrakter og kjøpekontrakter.

Kontraktsrett i faser

Et kontraktsforhold består av flere faser. Søker man juridisk bistand tidlig i et kontraktsforhold kan senere konflikt ofte unngås. Våre advokater bistår i alle faser av et kontraktsforhold, som ved inngåelse av kontrakter, terminering av kontrakter og ved tvister knyttet til et kontraktsforhold. Er man i en tvist som privatperson vil advokatkostnadene i mange tilfeller være dekket gjennom forsikring, særlig dersom tvisten knytter seg til fast eiendom eller kjøretøy. Typiske tvister som vanligvis er dekket av rettshjelpsforsikringen er tvist om retting, prisavslag, erstatning eller heving på grunn av mangel på bolig eller bil.

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.

Tilbake til oversikt