Oda Hapnes Hognestad har hatt skriveplass på vårt Stavangerkontor våren 2021. Denne uken kunne Oda innlevere sin masteroppgave med tittelen «Medfører forbudet mot «som den er»-forbehold en realitetsendring ved forbrukerkjøpsloven av fast eiendom? – En sammenligning av rettstilstanden ved eksisterende- kontra ny avhendingslov». Vel blåst!

Vierdal Advokatfirma tilbyr skriveplass for dyktige jusstudenter som skriver masteroppgave. Vi ønsker at studenten vi tar inn skriver om et tema knyttet opp mot våre fagområder. Mer info om vårt tilbud om skriveplass finner du her.

20210506_092122