hytteforbud

Det mye omtalte hytteforbudet trådte i kraft i går kveld, torsdag 19.03.2020.

Bakgrunnen for hytteforbudet er at helse- og omsorgstilbudet i hver enkelt kommune er tilpasset innbyggertall. Mange «hyttekommuner» har et lavt innbyggertall og har således et begrenset helse- og omsorgstilbud. Dersom mange hytteeiere kommer til kommunen, vil det dermed kunne oppstå kapasitetsproblemer.

Hytteforbudets innhold og varighet

Hytteforbudet innebærer at det ikke er tillatt med overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der man er folkeregistrert. Opprinnelig var det tale om et forbud mot «opphold» på fritidseiendommer. Dette ble imidlertid endret, slik at det er «overnatting» som er forbudt. Det vil si at dagsreiser til hytten er tillatt. Videre er det tillatt med strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader.

Det er også vedtatt et unntak fra hytteforbudet for personer som er i karantene fordi de bor sammen med noen som er bekreftet smittet av koronaviruset. I slike tilfeller har personen i karantene adgang til å overnatte på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon.

Hytteforbudet gjaldt opprinnelig frem til og med 3. april 2020, men den 24. mars 2020 informerte regjeringen om at forbudet ville bli forlenget til til og med 13. april 2020. Det vil si at hytteforbudet også gjelder i påsken.

Forskriften i sin helhet finner du her.