For å hindre spredning av koronaviruset er det vedtatt flere inngripende, men nødvendige tiltak. Vierdal Advokatfirma er fremdeles i full drift, men følger Folkehelseinstituttets anbefalinger om hjemmekontor. Har du behov for kontakt med oss, kan vi nås per telefon og e-post.

person-washing-his-hand-545014