Vierdal Advokatfirma deltar 19.-20. september på Bondelaget sin årlige samling for samarbeidsadvokater. Samlingen avholdes i år på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter. Firmaet er denne gangen representert ved advokat Kåre Vierdal, advokat Sean Hafstad Grinde og advokatfullmektig Randi Lind.

Gårsdagens tema omfattet blant annet reguleringsplaners betydning for igangværende virksomhet, overflatevann og vindkraft. I tillegg var det sosialt samvær og en felles middag. Dagens program omfatter naturskade på veg, ny kampflyplass på Ørlandet og den nye arve- og skifteloven. Et innholdsrikt og spennende kurs, med fokus på sentrale emner som berører en stor del av vår klientmasse.

Kurs Bondelaget – Kåre og Sean
Advokat Sean Hafstad Grinde og advokat Kåre Vierdal
Kurs Bondelaget – Sean og Randi
Advokat Sean Hafstad Grinde og advokatfullmektig Randi Lind