I september har vi hatt gleden av å ha Sonja Stumo Haraldseid som trainee ved Haugesundskontoret. Sonja har to år igjen av jusstudiet ved UiB. Under oppholdet har hun jobbet bredt innenfor våre fagområder med særlig fokus på vår kjernevirksomhet innen fast eiendom og tingsrett. Hun har blant annet utformet utkast til stevning, prosesskriv og sluttinnlegg, deltatt i forberedelse til hovedforhandling, utredet rettslige spørsmål for advokatene, deltatt i klientmøte, og for øvrig fått et innblikk i firmaets saksbehandling og rutiner.


Vi takker Sonja for strålende innsats og ønsker henne lykke til videre med studiene!

Sonja S. Haraldseid

Interessert i et traineeopphold hos oss?

Kontakt oss Mer om karriere


interessert i traineeopphold hos oss? Vi tilbyr opphold som trainee både i Stavanger og Haugesund. Les mer og søk her: