Vi styrker laget med advokatfullmektig Ingrid Vikse. Ingrid er utdannet ved Universitetet i Bergen, hvor hun skrev sin masteroppgave innenfor erstatningsrett. Ingrid kommer til å arbeide bredt innenfor firmaets kompetanseområder.

Vi ønsker Ingrid velkommen til oss!

FB Ingrid