Dersom man vil få gjennomført et krav mot noen som nekter å oppfylle kravet, må kravet tvangsfullbyrdes. Tvangsfullbyrdelse skjer gjennom domstolene eller namsmann. Den mest sentrale og generelle loven innenfor tvangsfullbyrdelse er tvangsfullbyrdelsesloven, men det finnes også andre lover som inneholder særlige bestemmelser knyttet til tvangsfullbyrdelse.

Både privatrettslige og offentligrettslige krav kan tvangsinndrives. I utgangspunktet kan alle typer krav tvangsfullbyrdes, men det finnes noen unntak. Typiske eksempler på krav som etter sin art vanligvis kan tvangsfullbyrdes er krav på penger, krav om å flytte ut av/fjerne seg fra en eiendom (fravikelse) og krav om utlevering/tilbakelevering av en gjenstand.

En tvangsfullbyrdelsesprosess kan være omfattende og tidkrevende. For å kunne tvangsinndrive et krav, må man ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag for kravet og i en del tilfeller må man også skaffe seg utlegg. Advokatene i Vierdal Advokatfirma har lang erfaring med tvangsprosess og kan bistå i hele prosessen. Våre advokater kan kontaktes her.

Tilbake til oversikt