Vierdal Advokatfirma har kompetansen som kan gjøre restruktureringer, lønnskrav, gjeldsforhandlinger, tvangsfullbyrdelse, omstøtelse, sikring og rettslig inndrivelse av pengekrav og andre prosesser rundt en insolvens/tvangsfullbyrdelse så effektiv og smertefri som mulig.

Vi bistår både bedrifter og privatpersoner, kreditorer og ansatte med juridisk og strategisk rådgivning.

Dette er insolvens / tvangsfullbyrdelse

Insolvens / tvangsfullbyrdelse er ikke et synonym for konkurs. Det er en forutsetning som må være til stede for å få åpnet en konkurs. Insolvens / tvangsfullbyrdelse betyr at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Insolvens foreligger ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser. Dette gjelder selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved tvangssalg av eiendelene.

Vi bistår i hele prosessen

Når det oppstår betydelige økonomiske problemer kan det være store fordeler med å koble inn advokat på et tidlig tidspunkt. Vi kan bistå deg i hele prosessen – fra den generelle rådgivning til den praktiske håndteringen tilknyttet kreditorforhandlinger eller ansvarsforhold i insolvente selskaper.

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.

Tilbake til oversikt