Bygg og entreprise er et komplisert rettsområde som skiller seg fra andre typer kontraktsforhold. Entreprisekontrakter er gjennomgående langvarige, og uforutsette forhold kan ofte oppstå. Vierdal Advokatfirma har inngående kunnskap om entrepriseretten. Vi bistår med juridisk rådgiving og prosedyre på alle stadier av bygg- og anleggsprosjekter, enten klienten er byggherre, entreprenør, prosjekterende eller leverandør.

Vår spesialkompetanse

Vår ekspertise gjør oss i stand til å yte bistand ved eiendomsoverdragelser, tomteerverv, regulerings- og planarbeid, samt i alle faser av et byggeprosjekt, fra strategiske vurderinger til kontraktinngåelse. Vi bistår også med oppfølging av byggeprosesser og ved avslutningen av kontraktarbeid.

Fagområder inne bygg og entreprise hvor vi har spesialkompetanse og lang erfaring:

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.

Tilbake til oversikt