Nedlagt gårdsbruk på Vik i Tysvær for salg via vårt kontor. 309,3 daa hvorav 19,3 fulldyrket, 2,1 overflatedyrket, 37,1 innmarksbeite og 228,5 produktiv skog.

DJI_0849 – Kopi

Med unntak at et naust som er bygget om til badehus/liten hytte for ca. 15 år siden bærer bygningsmassen preg av manglende vedlikehold. NB! Ombyggingen av naustet til badehus/liten hytte ser ikke ut til å være søkt om. Eiendommen har egen strandlinje og molo, og fremstår som velegnet for rekreasjonsformål om kjøper ønsker å leie ut jorden, heller enn å gjennoppta landbruksdriften. Det er ikke lovbestemt boplikt på gårdsbruket, men merk at landbruksmyndighetene kan sette dette som vilkår for konsesjon. 

DJI_0858
DJI_0845

Adresse: Liarvågvegen 1048, 5560 Nedstrand
Prisantydning: 3.500.000,- + omk
BTA: 80 m2
Tomt: 309,3 daa

Finn-kode: 207066369

Ta kontakt for visning:

Sean crop

Sean Hafstad Grinde

Advokat / Partner

Tlf. 404 78 564

sean.grinde@vierdal.no