En kjent problemstilling hvert år i romjul og på nyåret er bytting av julegaver. Enten du har fått feil størrelse, noe du allerede har eller det rett og slett er en ren skivebom fra gavegiver. Men hvilken rett har du egentlig til å få byttet julegaven?

Denne artikkelen vil ta for seg hvilke regler som gjelder ved bytting/retur av varer som ikke er mangelfulle eller forsinket. Hvilke rettigheter man har dersom varen har en mangel eller er forsinket, vil ikke behandles i artikkelen.

Rett til å bytte vare kjøpt i butikk

Privatpersoners kjøp av løsøre i butikk er regulert av forbrukerkjøpsloven. Loven gir imidlertid ingen generell bytterett. Bytterett har man bare dersom det er avtalt. I praksis avtales bytterett gjennom utstedelse av byttelapp fra forretningen.

Ofte vil forretninger utelukke bytterett gjennom opplysninger i tilknytning til kjøpet, for eksempel ved tekst på kassalapp, oppslag i butikklokalet eller lignende. Det er vanlig å utelukke bytterett ved salgsvarer, undertøy og badetøy. Ettersom bytterett må avtales, innebærer imidlertid ikke fraværet av opplysning om at du ikke har bytterett, at du dermed får rett til å bytte din vare.

Dersom det ligger en byttelapp i gaven du mottar kan det være lurt å sjekke byttefristen kort tid etter jul, da enkelte forretninger kan ha kortere byttefrist enn andre. Heller ikke byttefristens lengde er regulert i lovgivningen.

Adgang til å få pengene tilbake

Du bør være oppmerksom på at forbrukerkjøpsloven heller ikke gir rett til å få pengene igjen for en gave du har mottatt. I praksis er det imidlertid mange butikker som har en praksis om at man, innen en viss frist, kan få returnert varene og få pengene tilbake mot å fremvise kvittering.

Er gaven imidlertid kjøpt av næringsdrivende ved fjernsalg eller salg utenfor faste forretningslokaler, typisk på nett eller ved telefonsalg, og den samlede summen du har betalt er over 300 kr, gjelder angrerettloven. Angreretten innebærer at man har rett til å gå fra avtalen dersom man gir beskjed til selger innen 14 dager. Det kreves ingen begrunnelse for hvorfor man vil gå fra avtalen. Har man benyttet seg av angreretten må varen returneres til selger, og man vil få tilbakebetalt kjøpesummen og det man har betalt i standard leveringskostnader (frakt). Kostnaden med å returnere varen må man i utgangspunktet bære selv, med mindre den næringsdrivende har påtatt seg å betale disse eller ikke har opplyst forbrukeren om at forbrukeren skal betale returkostnadene.

kira-auf-der-heide-IPx7J1n_xUc-unsplash